Aktuality

Po velkém úsilí, jsme uspěli ve veřejném výběrovém řízení, a v samém závěru roku 2013 podepsali smlouvu o realizaci projektu s názvem: „Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v areálu ALPIQ Generation (CZ) s.r.o.“

Společnost PATOK a.s. v rámci projektu realizuje kompletní vlastní výrobu originálního samosběrného vysávacího vozu financovaného z Operačního programu Životní prostředí Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vůz (SACÍ BAGR) je určen pro odsávání a úklid prašných i kapalných nečistot z povrchu komunikací a zpevněných ploch v energetickém průmyslu. Čištění ploch bude probíhat pomocí zadní sací lišty široké 2,5 m s nastavitelnou výškou od povrchu. Čištění žlábků a nerovných ploch, které není možné čistit odsávací lištou, bude prováděno pomocí ručních nástavců obsluhou stroje. Pro bezpečné odsávaní výbušného uhelného prachu, bude technologie vozu v protiexplosivním provedení.

Největší předností a originálním provedením, je bezesporu možnost provozovat vysávání elektropohonem (sací výkon 4000 m3 vzd./hod ) a stabilním diesel motorem automobilu (sací výkon 8500 m3 vzd./hod ). Elektropohon umožňuje práci vozu s nižšími hlukovými hodnotami, nulovými emisemi a významně nižšími náklady na provoz.

Společnost PATOK a. s. si velmi váží důvěry zákazníka, kterou jí přidělením zakázky projevil a využije všech svých schopností aby vyrobený stroj uspokojil potřeby náročného provozu.

Výroba sacího bagru Výroba sacího bagru

V pátek 13. 6. proběhl na zámku Nový Hrad Den s PATOKEM.

Návštěvníci mohli shlédnout ukázku sání sacím bagrem na velkou vzdálenost s převýšením cca 25 m, čištění zaolejovaných vod pomocí speciálu Ölmeister a dozvědět se vše o videoinspekci v kamerovém voze. V areálu zámku byla umístěna i videoprojekce s ucelenými informacemi o službách naší společnosti.

Jednou z největších atrakcí byly prohlídky areálu PATOK v Lounech, na které zákazníci jezdili historickým autobusem Škoda RTO 706 MFX. Během této návštěvy v Lounech mohli návštěvníci v dílně shlédnout výrobu sacího bagru pro ALPIQ Generation (CZ) s.r.o., kterou realizuje náš technický úsek a o které jsme psali v jedné z předchozích aktualit. Velký zájem byl rovněž o prohlídky zámku s průvodcem. Odvážní jedinci si mohli zastřílet z historického luku a samozřejmě nechybělo občerstvení.

Děkujeme všem za účast a přízeň.

Den s PATOKEM Den s PATOKEM

Den s PATOKEM Den s PATOKEM

Den s PATOKEM Den s PATOKEM

Havarijní cvičení proběhlo ve čtvrtek 18. září 2014 v areálu plavebního stupně České Vrbné u Českých Budějovic. Hlavními organizátory cvičení bylo Povodí Vltavy, s.p., Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a společnost ReoAmos spol. s.r.o.

Tématem cvičení bylo odstranění úniku ropných látek na vodní hladinu. Při cvičení byl uzavřen chráněný přístav a havarijní četa provedla natažení norné stěny k zachycení ropných látek. Poté proběhlo natažení norné stěny kolem lodi příslušníky HZS a statická ukázka čerpání ropných látek z vodní hladiny do cisterny.

Naše společnost provedla ukázku funkce mobilního zařízení pro zpracování zaolejovaných vod, známého jako Ölmeister. Čištění zaolejovaných vod proběhlo na živo a vzbuzovalo mezi přítomnými velký zájem, a to jak z hlediska ekologického tak i vzhledem k finančním úsporám.

PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy

PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy

PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy PATOK na havarijním cvičení Povodí Vltavy

Postupem času se působení u našich zákazníků přizpůsobovalo požadavkům a dnes nejsme jen poskytovatel služeb s bohatými zkušenostmi, ale řešitel individuálních potřeb, navrhovatel možných technických řešení a v konečné fázi i realizátor investičních dodávek, např. centrálního vysávání kotelny ETU.

Poznatky při poskytování služeb v areálech energetických a chemických provozů zúročujeme při návrhu a výrobě speciálních technologických vozidel. Rozsáhlé areály plné dopravníků, přesypových věží, prostory kotelen, skladovací sila sypkých hmot, nádrže čistíren a další technologie produkující znečištění, je potřeba čistit vysáváním s různým výkonem. Výkon znamená kW a kW znamenají náklady. Cílem je snížení nákladů na čištění při udržení jeho kvality a bezpečnosti práce. Proto jsme navrhli a vyrobili hybridní vysavač – Sací bagr. Jeho předností je možnost používat dva pohony vysavače, elektrický pohon o výkonu 90 kW při práci na místě i pohon diesel motoru podvozku o k vysávání výkonem 200 kW. Speciál je vybaven zvedací sací lištou na odsávání prachu z komunikací. Pro jemné a přesné pojíždění po vysávané ploše je stroj ovládán s hydraulickým mikropojezdem. Má možnosti univerzálního použití pro prašné a sypké materiály, pro kapalné a konzistentní látky, jako je hustý kal, písek či štěrk. Tato funkce je umožněna trojitou separací nasávaných látek, což zejména pro prašné látky je velkou předností. Posledním stupněm odloučení jsou filtry z netkané textilie s účinností 2 µg/m2.

Spadá do kategorie samosběrných vozů – vysavačů. Nástavba je konstruována v protivýbušném provedení pro sání uhelného prachu a splňuje požadavky platných evropských směrnic.

Tento stroj je možno spolufinancovat z dotací fondů EU. Operační program životního prostředí, pro vodu, vzduch a přírodu. Projekt je nazván „Strojové vybavení pro úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti“ V rámci tohoto programu je možné získat až 50% ceny projektu.

Speciál pro svého majitele zajistí snížení nákladů na provoz využitím elektřiny vlastní výroby. Technologie ve výrobním areálu objednatele můžeme vybavit, jak stabilními sacími rozvody s napojovacími místy, tak i zásuvkami k připojení na zdroj el. energie. Tím má tento speciál mnohostranné využití a jeho kapacita může být maximálně využita. Projektování a výroba vysávacích rozvodů s důrazem na maximální optimalizaci a „vychytávky“ jsou pro nás samozřejmostí.

Hybridní sací bagr Hybridní sací bagr

V souvislosti s nově platnou legislativou upozorňujeme na nově zavedená Identifikační čísla zařízení – IČZ:

PATOK a.s. – mobilní zařízení: CZU00052
PATOK a.s. – SDO Louny: CZU00174
PATOK a.s. – Aktibent: CZU00586
PATOK a.s. – linka CINIS: CZU00587
PATOK a.s. – Ölmeister: CZU00949
PATOK a.s. – CINIS Želénky: CZU00576
PATOK a.s. – Želénky: CZU00577

Společnost PATOK a.s. se sídlem: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 44001, IČO: 27356248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1925, plníc povinnost podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně jejích akcií na zaknihované akcie. Lhůta určená pro vlastníka akcií k odevzdání akcií činí dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Vítáme Vás na stránkách společnosti PATOK a.s.

Areál PATOK a.s.

Vymyslíme řešení na míru pro Vaši technologii.

PATOK a.s. se během více než dvacetiletého působení na českém trhu stal jednou z předních firem ve svém oboru. Díky individuálnímu přístupu ke každé zakázce a vysokým interním nárokům na kvalitu prováděných služeb a dodržování bezpečnosti práce si naše společnost u svých klientů vybudovala značné renomé, na které jsme jako kolektiv velmi hrdí. Naším cílem je dobře odvedená práce, spokojenost Vás, našich zákazníků a bezpečný a stabilní chod Vašich technologií.

 

Jsme profesionálové a zavádíme nové technologie

Vzhledem k našim nárokům na zkvalitňování prováděných prací, se snažíme neustále nacházet nová technická řešení a zavádět nové pracovní postupy ve všech odvětvích námi nabízených služeb.

Náš profesionální přístup oceňují jak zákazníci z řad velkých průmyslových podniků chemického, hutního či elektrárenského zaměření, tak i města, obce, drobní podnikatelé i občané na území celé republiky.