Služby

Bezvýkopové opravy potrubí

Bezvýkopové opravy potrubí

  • Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop?
  • Pomůžeme vám díky službě bezvýkopové opravy kanalizací a vodovodů.
  • V ideálním případě není vůbec potřeba provádět při opravě kanalizace výkopové práce. V případě oprav větších průměrů potrubí, je třeba provést tzv. startovací a cílové jámy. I přes to, že je v tomto případě potřeba provést výkop, jde o minimální nutné množství.
  • Specializujeme se na opravy zatahováním nebo zatlačováním nového plastového potrubí do potrubí starého pomocí stroje Grundoburst.
  • Kvalita je jednou z našich priorit proto odebíráme používaný materiál od významných světových výrobců trubních materiálů.
  • Metodu opravy volíme dle požadavku zákazníka a podmínek v místě provádění opravy.

 

Kontakt:

Jitka Šafránková
Technik stavebního úseku
telefon: +420 606 124 613
e-mail: safrankova@patok.cz

Chci vědět víc

Metody bezvýkopových oprav:

 

Relining

 

Relining PATOK

 

Do stávajícího potrubí je zataženo potrubí menšího průměru.

Používá se zejména u velkých průměrů stok a všude tam, kde není snížení průtočného profilu potrubí na závadu.

 

Dle podmínek se provádí třemi různými způsoby:

 

  • zatažení svařeného PEHD potrubí
  • zasunutí bezhrdlových modulů
  • zatažení flexibilního potrubí

 

Touto metodou lze opravit potrubí o průměru od D 63 až do D 1600.

 

 

Burstlining

 

Burstlining

 

 

Destruktivní metoda, kdy je pomocí trhací (beton, kamenina) nebo řezací (ocel, litina, plast) hlavy staré potrubí rozřezáno nebo roztrháno a je zataženo nové potrubí o stejné nebo větší dimenzi než u potrubí původního.

 

Metodu Burstlining je možné použít pro opravy vodovodního a kanalizačního potrubí až do profilu D 1200.

 

Kanalizační potrubí o profilu 150-500 mm je možné opravit zcela bezvýkopově za pomoci zařízení Burstform.

 

 

Sanace potrubí zednickou metodou

 

sanace

 

Tato metoda je uplatnitelná u průlezných a průchozích profilů potrubí.

 

Tento postup je vhodný zejména pro staré páteřní stoky vejčitého a tlamového profilu zděné z cihel či kamenů o minimálním průměru D 800, spíše však D 1000.

 

Sanace zednickou metodou může zahrnovat pouze opatření starého zdiva sanační maltou či pokládku čedičových žlabů na erozí zničené dno stoky, ale lze se setkat i s případy, kdy je potřeba provést ve stoce bednění a dozdít chybějící části stoky.

 

 

Opravy a výstavby vodohospodářských objektů

 

Kompletní výstavba a rekonstrukce - Průmyslové a domovní ČOV, reakční nádrže apod.

 

Společnost PATOK a.s. se mimo jiného zabývá i opravami a výstavbou vodohospodářských objektů, jako jsou průmyslové a domovní čistírny odpadních vod, retenční nádrže, poldry, hráze, stavědla, přelivové objekty, sedimentační nádrže, odlučovače apod.

 

Dále provádíme výstavbu a opravy rybníků, mokřadů, umělých nádrží, zásobníků, jímek a septiků. Provádíme výstavbu vodovodů a kanalizací a opravy velkoprofilových, průlezných a průchozích kanalizací vejčitého, tlamového, rámového profilu. Výstavbu výše uvedených vodohospodářských objektů realizujeme i tzv. na klíč, tedy od projektu až po zkušební provoz.

 

Nedílnou součástí oprav vodohospodářských děl jsou sanace betonových konstrukcí narušených agresivitou prostředí a tyto práce jsou i součástí portfolia služeb naší společnosti. Sanace betonů provádíme jako součást rozsáhlejších děl i jako samostatně zadané práce.

Jak to probíhá

Bezvýkopové opravy potrubí
Bezvýkopové opravy potrubí
Bezvýkopové opravy potrubí
Bezvýkopové opravy potrubí

Více než 30 let zkušeností

přes 160 nadšených zaměstnanců

téměř 2000 spokojených zákazníků

Více než 25 vlastních technologií

Služby

Lapoly bez starostí

Spravujete nebo vlastníte tukový (OT) či ropný lapol (ORL)? Postaráme se o komplexní servis, …

více zde

Vysávání nedostupných prostor

Trápí vás nějaký těžko dostupný prostor plný nečistot nebo zatopený sklep? Nemus…

více zde

Bezvýkopové opravy potrubí

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Pomůžeme vám…

více zde