Služby

Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů

Foukání sypkých materiálů

Patok a.s. nabízí i pneumatickou vnitrostaveništní dopravu materiálů. Tento komplikovaný název skrývá jednoduchou věc - foukání. Pro foukání využíváme našich sacích bagrů - megafukary.

Tuto službu je možné využít k dopravě kačírku, štěrku, písku, recyklátů, škváry a materiálů jako Perlit a Liapor. Foukaný materiál může mít zrnitost až 50 mm. Materiál pro foukání na stavbu dováží nízkonákladová jednotka. Megafukar se nakládá nasátím materiálu buď z mezideponie nebo přímo z přepravní jednotky, což šetří místo i čas.

Foukaný materiál je možné nafoukat na hromadu, nebo rozprostřít po ploše ve vrstvě tloušťky dle přání zákazníka - atria, střechy, podzemní prostory. Dále je foukání možné využít k zafoukání dutin či kaveren při sanačních pracích nebo k zafoukávání či vyplňování potrubí mimo provoz inertními materiály.

Tímto způsobem je možné dopravit materiál na místo s převýšením i přes 30 m a do vzdálenosti až 150 m v krátkém časovém intervalu s minimálními nároky na lidské zdroje.

Jak to probíhá

Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů
Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů
Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů
Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů
Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů
Vysávání od A do Z - Foukání sypkých materiálů

Více než 30 let zkušeností

přes 160 nadšených zaměstnanců

téměř 2000 spokojených zákazníků

Více než 25 vlastních technologií

Služby

Lapoly bez starostí

Spravujete nebo vlastníte tukový (OT) či ropný lapol (ORL)? Postaráme se o komplexní servis, …

více zde

Vysávání nedostupných prostor

Trápí vás nějaký těžko dostupný prostor plný nečistot nebo zatopený sklep? Nemus…

více zde

Bezvýkopové opravy potrubí

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Pomůžeme vám…

více zde