Služby

Zpracování a sběr odpadů

Zpracování a sběr odpadů

 • Naprosto unikátní vlastní technologií pro zpracování zaolejovaných vod je Ölmeister. Toto zařízení zvládne zpracování zaolejovaných vod přímo v místě vzniku, což snižuje náklady na odstranění těchto odpadů.
 • V našem areálu je umístěna i linka na čištění zaolejovaných vod. Disponuje sedimentačními, separačními a reakčními jímkami (vždy v páru), separátorem odpadů a speciální filtrační jednotkou CINIS.
 • S čištěním průmyslových odpadních a jiných vod obsahujících těžké kovy, ropné látky v dispergované, suspendované i emulgované formě vám pomůžeme v naší deemulgační stanici.
 • Ve středisku na zpracování kalů se věnujeme úpravě kašovitých kalů, zahuštěním a odvodněním.

Přeprava odpadů

Služby v odpadovém hospodářství

 

Kontakt:

Ing. Rostislav Vaňous
Vedoucí skupiny zpracování odpadu
telefon: +420 728 257 477
e-mail: vanous@patok.cz

 

Chci vědět víc

 


 

 

Ölmeister

Olmeister

 

Ölmeister dokáže odloučit ropné látky ze zaolejovaných vod a přečištěnou vodou lze opětovně zavodnit lapol, nebo ji dále použít jako technologickou vodu pro další zpracování.

 

Vozidlo splňuje nejpřísnější požadavky, co se týče manipulace s hořlavými látkami a jeho technologie umožňuje čerpat a převážet kapaliny s bodem vzplanutí 21°C - benzín, naftu apod. Cisterna splňuje požadavky pro dopravu nebezpečných odpadů v režimu ADR pro třídy 3 a 9.

 

Ekologicky

 

Kvalita vypouštěné vody je kontrolována průtokovým fotospektrometrem, který průběžně měří obsah ropných látek ve vypouštěné vodě.

Separace ropných látek probíhá bez přidání jakýchkoliv chemikálií jako čistě fyzikální proces.

Snížení objemu vznikajících odpadů - vzniká pouze separovaný kal a olej.  

 

Ekonomicky

 

Voda, která u odlučovačů ropných látek běžně tvoří až 80% odpadu, se vrací zpět do odlučovače a využívá se k jeho zavodnění a zprovoznění po vyčištění.  Díky tomu dochází k rapidní redukci množství odpadů.

Na jedno přistavení vozidla lze na místě zpracovat větší objem zaolejovaných vod, dokonale vyčistit jímku a odvézt odvodněný a vyseparovaný kal.

 

Efektivně

 

Tímto zařízením lze zpracovat až 20 m3 zaolejovaných vod za hodinu.

Lze ho použít i jako kombinovaný vysokotlaký proplachovací ASAC systém, pro čištění přilehlých kanalizací do DN 400 a délky až 125 m.

Disponuje sacím výkonem až 3200 m3/h.

 

 

Využití:

 

 • lapače ropných látek
 • úkapové jímky
 • myčky automobilů
 • odolejování chladicích a průmyslových odpadních vod
 • sanace podzemních a povrchových vod od ropných látek
 • čerpací stanice pohonných hmot a rafinérie
 • havárie – čištění vody po hašení požáru

 

 Lapoly bez starostí

 

 


 

 

Linka na zpracování zaolejovaných vod

Linka na čištění zaolejovaných vod je umístěna u nás v areálu v rámci sběrného dvora.

 

 • zpracovává kapalný odpad kategorie „O“ – ostatní odpad, „N“ – nebezpečný odpad, dovezené kaly vzniklé vyčištěním odpadních vod, které splňují limity kanalizačního řádu, a odvodněného kalu
 • snižuje množství odpadu ukládaného na skládky
 • zpracovává zaolejovaných a průmyslových vod

 

 


 

 Deemulgační stanice

Zařízení na chemické čištění. Je vhodné pro čištění průmyslových odpadních a jiných vod obsahující těžké kovy, ropné látky v dispergované, suspendované i emulgované formě. Vzniklý kal je separován a následně odvodňován na příslušném zařízení.

 

 


 

 

Středisko na zpracování kalů

Stacionární zařízení k úpravě kalů provozujeme již od roku 2008 v Želénkách u Duchcova. Dochází zde k úpravě kašovitých kalů, odvodněním a zahuštěním.

 

 • určené pro odpady kategorie „O“ – ostatní odpad, „N“ – nebezpečný odpad
 • laguny a dosazovací nádrže s roční kapacitou až 10 000 tun odpadu
 • oddělení tekuté fáze kalu technologickým a mechanickým způsobem a následná filtrace oddělených vod na filtračním zařízení CINIS
 • odvodněný kal je odvážen na biodegradační zařízení

 

 

Jak to probíhá

Zpracování a sběr odpadů
Zpracování a sběr odpadů
Zpracování a sběr odpadů
Zpracování a sběr odpadů
Zpracování a sběr odpadů
Zpracování a sběr odpadů

Více než 30 let zkušeností

přes 160 nadšených zaměstnanců

téměř 2000 spokojených zákazníků

Více než 25 vlastních technologií

Služby

Lapoly bez starostí

Spravujete nebo vlastníte tukový (OT) či ropný lapol (ORL)? Postaráme se o komplexní servis, …

více zde

Vysávání nedostupných prostor

Trápí vás nějaký těžko dostupný prostor plný nečistot nebo zatopený sklep? Nemus…

více zde

Bezvýkopové opravy potrubí

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Pomůžeme vám…

více zde