Služby

Zpracování a sběr odpadů - Služby v odpadovém hospodářství

  • Zpracování ročního hlášení o nakládání s odpady

- podle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

- povinnost platí pro původce odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, kteří jsou povinni podávat roční hlášení o odpadech

- ohlašování se provádí každoročně do 28. února následujícího roku prostřednictvím systém ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

  • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
  • Zpracování základních popisů a identifikačních listů odpadů
  • Vzorkování odpadů

Více než 30 let zkušeností

přes 160 nadšených zaměstnanců

téměř 2000 spokojených zákazníků

Více než 25 vlastních technologií

Služby

Lapoly bez starostí

Spravujete nebo vlastníte tukový (OT) či ropný lapol (ORL)? Postaráme se o komplexní servis, …

více zde

Vysávání nedostupných prostor

Trápí vás nějaký těžko dostupný prostor plný nečistot nebo zatopený sklep? Nemus…

více zde

Bezvýkopové opravy potrubí

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Pomůžeme vám…

více zde